Image
Image
Namen in metodologija našega projekta

Namen tega projekta je predstaviti, kako Direktiva o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu bodisi daje moč bodisi škoduje uporabnikom in ustvarjalcem v digitalni dobi. Pravila, ki urejajo ustvarjalnost in deljenje, morajo biti poštena in upoštevati sodobne spletne aktivnosti in digitalne prakse. V bistvenem mora biti internet namenjen ljudem in ključna zakonodaja mora temeljiti na tem načelu.

Da bi dosegli ta namen, smo analizirali devet različnih vprašanj, ki so vključeni v Direktivo. Delali smo na končnem kompromisnem predlogu, spogajanem v trialogu, ki se je zaključil 13. februarja 2019. Vsako vprašanje je bilo nato točkovano, tako da smo dosegli skupno oceno Direktive na podlagi razumevanja vseh elementov predloga.

Prepogosto je Direktiva zreducirana na samo nekaj kontroverznih vprašanj: filtriranje vsebin ali nova pravica založnikov medijskih vsebin. To so zagotovo bistvena vprašanja, vendar je potrebno razumeti, da Direktiva vključuje tudi druga pravila, ki imajo lahko velik vpliv na evropsko raziskovanje in znanost, izobraževanje, kulturo ali industrijo umetne inteligence, če samo navedemo nekatere.

Odločili smo se Direktivo analizirati skozi poseben objektiv: potencial bodisi dati moč bodisi škodovati uporabnikom in ustvarjalcem v digitalni dobi. Kritični smo do pogledov, da Direktiva zgolj poskuša urediti poslovna razmerja med tema dvema sektorjema in da mora biti zato političen diskurz prepuščen njima. Direktiva ima ogromen vpliv na vse evropske državljane, ki so v vseh aspektih njihovega življenja odvisni od komunikacijskih sistemov in digitalnih orodij, ki jih avtorsko pravo ureja.

Internet mora biti namenjen ljudem. To pomeni, da morajo biti temeljne politike, kot je avtorsko pravo, oblikovano "za ljudi".

Naša analiza je pokazala, da je direktiva mešanica zakonodaje. Paket pozitivnih sprememb glede izjem in omejitev - pravil, ki ljudem omogočajo svobodo, da uporabljajo vsebine za zasebne namene ali cilje javnega interesa - je ponujen skupaj z ostalimi predlogi, ki bodo imele izredno škodljive učinke za vsa področja evropske družbe.

Ko bo prišel trenutek končnega glasovanja, je pomembno, da politiki in deležniki razumejo ne samo enega vprašanja, ampak celovit učinek Direktive. Ta stran poskuša z nizanjem dokazov in analiz ljudem pomagati razumeti ta učinek.

Metodologija naše analize

Za namene tega projekta smo pripravili poglobljene analize devetih temeljnih delov predloga Direktive. Vsako pisanje o nekem vprašanju temelji na dveh letih raziskav in zagovorniškega dela.

Za vsako vprašanje definiramo učinke, ki ga bo imela zakonodaja za ljudi, ocenjujemo vpliv predloga in ponujamo zgodovino zakonodajnega procesa.

Na podlagi teh analiz smo zagotovili oceno za vsako vprašanje na lestvici od -3 (zelo slabo) do +3 (zelo dobro). Te ocene so bile narejene s stani naše politične ekipe na podlagi trenutnega stanja zakonodajnega procesa. To tudi pomeni, da so, dokler pogajanja še potekajo, lahko naše ocene še predmet sprememb. Infograf na glavni strani predstavlja te ocene in daje vizualen pogled na dobre in slabe strani Direktive.

Informacija o licenci

To stran gosti Communia, mednarodno združenje za digitalno javno domeno. Vse svoje dokumente, poročila, infografike in raziskave dajamo na voljo pod licenco Creative Commons Public Domain Dedication (CC0). Če ni drugače določeno, so tudi slike dane na voljo pod to licenco. To pomeni, da se vsebina lahko prenese in ponovno uporabi.

Image
Sledite nam na:
Image
Image
Image