Besedilno in podatkovno rudarjenje
Besedilno in podatkovno rudarjenje
-1

Predlagana obvezna izjema bi dovoljevala besedilno in podatkovno rudarjenje le raziskovalnim organizacijam in samo za znanstvenoraziskovalne namene. Inovatorji, novinarji in vsi drugi bi morali pridobiti dovoljenje imetnikov pravic, tudi če imajo zakonit dostop do vsebin. Zato bo lahko besedilno in podatkovno rudarjenje brez omejitev v EU izvajala le privilegirana manjšina raziskovalcev.

Besedilno in podatkovno rudarjenje je avtomatizirani postopek zbiranja in analiziranja velikih količin besedil ali podatkovnih virov za namene, kot so iskanje, ugotavljanje vzorcev, ugotavljanje razmerij, semantična analiza in učenje, kako se vsebina povezuje z idejami in potrebami, na način ki lahko zagotovi koristne informacije za študije in raziskave.

Obstajajo nasprotujoča si stališča, ali je za izvajanje besedilnega in podatkovnega rudarjenja po besedilih, ki so varovana z avtorskimi pravicami, potrebno dovoljenje imetnikov pravic. Nekateri menijo, da se rudarjenje enako kot branje, zato bi moralo biti prosto in neomejeno. Drugi menijo, da besedilno in podatkovno rudarjenje spada v okvir avtorskopravnega varstva. Če je besedilno in podatkovno rudarjenje predmet avtorskopravnega varstva, je treba uvesti obvezno, ki bo omogočala raziskave in inovacije po vsej EU. Takšna izjema bi morala dovoljevati besedilno in podatkovno rudarjenje vsem, za kakršen koli namen, s čimer se zagotovi, da je „pravica do branja tudi pravica do rudarjenja.“

Pogajalci so se dogovorili, da bo področje uporabe izjeme, kot je bila prvotno mišljena, v veliki meri ostalo nespremenjeno. Izjema omogoča besedilno in podatkovno rudarjenje samo „za namene znanstvenega raziskovanja“. Poleg raziskovalnih organizacij so bile kot upravičenke dodane tudi ustanove za varstvo kulturne dediščine. Vsi drugi uporabniki se bodo morali zanašati na bolj omejeno dodatno izjemo, ki bi omogočala besedilno in podatkovno rudarjenje samo, če imetniki pravic na delih temu ne bi nasprotovali.

Rezultat neprijazen tako do inovacij kot tudi do uporabnikov. Namesto jasnega pravila („pravica do branja je pravica do rudarjenja“) bodo morali vsi, ki želijo besedilno in podatkovno rudariti v EU, pred tem krmariti po zapletenem sistemu pravil, da bi ugotovili ali so do rudarjenja upravičeni ali morajo za to poiskati licenco. To bo mnoge uporabnike verjetno odvrnilo od izvajanja besedilnega in podatkovnega rudarjenja.


Zgodovina

Trenutno stanje (InfoSoc)

Besedilno in podatkovno rudarjenje ni neposredno obravnavano v direktivi InfoSoc. Vendar člen 5(1) določa obvezno izjemo za „začasna dejanja reproduciranja,“ kar verjetno vključuje tudi nekatera dejanja, ki se izvajajo v postopku besedilnega in podatkovnega rudarjenja. Poleg tega člen 5(3)(a) določa izjemo „za namen ilustracije pri poučevanju ali znanstvenem raziskovanju“, vendar ta izjema ni obvezna, zato ni usklajena med vsemi državami članicami EU.

Predlog Komisije

Evropska komisija je priznala, da se raziskovalci srečujejo s pravno negotovostjo v zvezi s tem, ali smejo izvajati besedilno in podatkovno rudarjenje in v kakšni obliki, ter da so zaskrbljeni, da bi lahko pogodbeni dogovori z založniki prepovedovali besedilno in podatkovno rudarjenje. Poleg tega je Komisija ugotovila, da bi lahko neobvezna narava obstoječih izjem negativno vplivala na delovanje notranjega trga. Komisija je uvedla obvezno izjemo za reproduciranje in pridobivanje izvlečkov vsebine, ki jih izvajajo raziskovalne organizacije za namene besedilnega in podatkovnega rudarjenja po delih, do katerih imajo zakonit dostop in za namene znanstvenih raziskav. Predlog prepoveduje možnost pogodbene izključitve te izjeme.

Svet in Parlament

Besedilo Sveta je razširilo krog upravičencev izjeme tudi na ustanove za varstvo kulturne dediščine. Predlog zahteva, da se kopije del, pridobljene z besedilnim in podatkovnim rudarjenjem, ne smejo hraniti dlje, kot je to potrebno za doseganje namena znanstvenih raziskav. Vključuje tudi neobvezno izjemo (3a) za besedilno in podatkovno rudarjenje, ki bi vsakomur omogočala začasno reproduciranje in pridobivanje izvlečkov iz zakonito dostopnih del in drugih predmetov urejanja, ki tvorijo del postopka besedilnega in podatkovnega rudarjenja, vendar le, če taka uporaba ni bila izrecno izključena s strani imetnikov pravic, med drugim tudi s tehničnimi sredstvi.

Besedilo Parlamenta je razširilo krog upravičencev tudi na ustanove za varstvo kulturne dediščine. Določa, da morajo biti reprodukcije del hranjene na varen način, na primer s strani zanesljivih subjektov, imenovanih v ta namen. Vključuje tudi neobvezno izjemo (3a), ki bi vsakomur dovoljevala besedilno in podatkovno rudarjenje po delih in drugi predmetih urejanja, ki tvorijo del procesa besedilnega in podatkovnega rudarjenja, če imetniki pravic tega ne prepovejo.

V skladu s končnim besedilom, ki je bilo spogajano v trialogu, je člen 3a obvezen, ohranja pa se odločba, da se izjema „uporabi pod pogojem, da uporaba dela ali drugega predmeta urejanja, na katere se ta določba nanaša, ni bila izrecno pridržana s strani imetnikov pravic.“

Image
Informacija o licenci

To stran gosti Communia, mednarodno združenje za digitalno javno domeno. Vse svoje dokumente, poročila, infografike in raziskave dajamo na voljo pod licenco Creative Commons Public Domain Dedication (CC0). Če ni drugače določeno, so tudi slike dane na voljo pod to licenco. To pomeni, da se vsebina lahko prenese in ponovno uporabi.

Image
Sledite nam na:
Image
Image
Image