Pravično nadomestilo
Pravično nadomestilo
+1

Namen predlagane direktive je zagotoviti, da ustvarjalci in izvajalci prejmejo pravično plačilo za uporabo njihovih del na spletu s krepitvijo njihovega pogajalskega položaja glede dogovorov, s katerimi se licencirajo ali prenašajo pravice do izkoriščanja njihovih del.

Mnogi avtorji in izvajalci se ne morejo pogajati z založniki in producenti za pravičen delež prihodkov, ustvarjenih z izkoriščanjem njihovih del in izvedb. Nekateri avtorji in izvajalci prenesejo vse svoje pravice za vse vrste izkoriščanja svojih stvaritev in prejmejo le enkratno ali simbolično plačilo. Samo manjšina (uspešnih) ustvarjalcev in izvajalcev se lahko pogaja o plačilu dodatnih licenčnin za spletno izkoriščanje svojih stvaritev.

Ustvarjalci in izvajalci bi morali prejeti primerno nadomestilo za izkoriščanje svojih stvaritev in izvedb. Pravico do primernega plačila bi bilo treba zagotoviti z zakonom, s čimer bi se znatno izboljšal pogajalski položaj ustvarjalcev in izvajalcev, da bi se lahko izognili neustreznim nadomestilo v zameno za prenos pravic. Vendar bi morala biti ta pravica odpovedljiva, sicer bi posegala v delovanje odprtega licenciranja in bi neutemeljeno omejevala ustvarjalce pri uveljavljanju njihovih pravic.

Za varstvo ustvarjalcev in izvajalcev je Evropski parlament predlagal, da se v besedilo direktive doda nov člen "minus 14", ki bi zagotovil, "da bi avtorji in izvajalci prejeli pravično in sorazmerno plačilo za izkoriščanje njihovih del in drugih predmetov urejanja, tudi kadar se ta dela izkoriščajo na spletu". Med pogajanji v trialogu se je besedilo spremenilo, tako da imajo sedaj ustvarjalci in izvajalci pravico dobiti "primerno in sorazmerno plačilo" samo, kadar licencirajo ali prenašajo svoje izključne pravice do izkoriščanja del. Končno besedilo nadalje pojasnjuje, da "je sorazmerno nadomestilo lahko določeno tudi pavšalno, vendar to ne sme biti pravilo". Skupaj z določbo o transparentnosti pogodb ter s pravico do prilagoditve pogodbe in preklica je pravica do nadomestila korak v smeri krepitve položaja posameznih ustvarjalcev.

Zgodovina

Trenutno stanje (InfoSoc)

Zakonodaja EU avtorjem in izvajalcem trenutno ne zagotavlja pravice do pravičnega nadomestila za vse uporabe njihovih avtorsko varovanih vsebin.

Predlog Komisije

V okviru poglavja „Ukrepi za oblikovanje dobro delujočega trga za avtorske pravice“ je Komisija predlagala številne ukrepe za okrepitev položaja ustvarjalcev v pogodbenih razmerjih s posredniki. Natančneje, člen 14 uvaja obveznost posrednikov, da imetnikom pravic zagotavljajo preglednost nad izkoriščanjem njihovih del, člen 15 pa mehanizem za prilagoditev pogodb v primerih, kadar njihova dela po podpisu požanjejo veliko več uspeha, kot je bilo prvotno predvideno. Organizacije, ki predstavljajo izvajalce, so kritizirale te ukrepe, saj naj ne bi bili dovolj močni, da bi ustrezno izboljšali pogajalski položaj ustvarjalcev.

Svet in Parlament

Pogajalski mandat, ki so ga sprejele države članice, ni vseboval nobenih sprememb v zvezi s pravicami do nadomestila za avtorje in izvajalce. Evropski parlament je v svojem poročilu predlagal, da se doda nov člen „minus 14“, ki naj bi zagotovil, da bodo avtorji in izvajalci prejeli pravično in sorazmerno plačilo za izkoriščanje njihovih del in drugih predmetov urejanja, tudi za izkoriščanje na spletu. Ta dodatek je pridobil veliko podpore v vseh strani političnega spektra in mnogi poslanci v Parlamentu v njem vidijo pomemben mehanizem za uravnoteženje nekaterih bolj problematičnih vidikov predlagane direktive, kot sta člena 13 in 11.

Image
Informacija o licenci

To stran gosti Communia, mednarodno združenje za digitalno javno domeno. Vse svoje dokumente, poročila, infografike in raziskave dajamo na voljo pod licenco Creative Commons Public Domain Dedication (CC0). Če ni drugače določeno, so tudi slike dane na voljo pod to licenco. To pomeni, da se vsebina lahko prenese in ponovno uporabi.

Image
Sledite nam na:
Image
Image
Image