Svoboda panorame
Svoboda panorame
-2

EU bi morala predlagati izjemo za dela na javno dostopnih krajih, ki bi bila obvezna po vsej EU in bi uporabnikom omogočila izmenjavo fotografij, videov in slik varovanih del, ki se stalno nahajajo na javnih mestih. Tak pristop, prilagojen našim dnevnim dejavnostim, bi državljanom EU zagotovil pravno varnost pri uporabi spletnih platform za izmenjavo vizualnih delčkov njihovega vsakdanjika.

Pravica do fotografiranja in uporabe fotografij naših javnih prostorov je bistvenega pomena za umetnost, ohranjanje kulture in izobraževanje. Prav tako je zelo pomembna za svobodo izražanja. Predstavlja temelje, na katerih veliko evropskih fotografov, slikarjev in vizualnih umetnikov ustvarja avtorska dela in dohodek. Kljub temu avtorskopravni okviri EU trenutno ne zagotavljajo doslednih pravil o svobodi panorame. Večina nacionalnih zakonodaj držav članic ima to pravico, nekatere pa ne (npr. Francija).

Brez obvezne izjeme za dela na javno dostopnih krajih državljani v EU na spletu ne morejo deliti fotografij in videoposnetkov avtorsko varovanih del na javnih mestih (kot so kipi in fasade), posnetih med potovanji. Zaradi pomanjkanja usklajenih pravil je težko ali celo nemogoče organizirati evropski fotografski natečaj ali pa objaviti knjigo s fotografijami ulične umetnosti. Zato bi bilo treba uvesti široko izjemo za svobodo panorame, ki bi veljala tako za komercialne kot nekomercialne uporabe vseh del, ki se trajno nahajajo na javnih mestih.

Evropska komisija se je kljub široki podpori te izjeme iz različnih deležnikov odločila, da tega vprašanja ne bo vključila v svoj predlog direktive. Ker te materije ne želi urediti, Evropska komisija ohranja čezmejno pravno nejasnost na tem področju, s čimer ne izpolnjuje glavnega cilja reforme.

Zgodovina

Trenutno stanje (InfoSoc)

Pravna ureditev svobode panorame v Evropi je razdrobljena. Čeprav člen 5(3)(h) direktive InfoSoc vsebuje široko in prožno svobodo panorame, izjema za države članice ni obvezna. To ustvarja pravno negotovost za osebe, ki delijo podobe javno dostopnih del na internetu.

Predlog Komisije

Kljub široki podpori te izjeme s strani različnih zainteresiranih deležnikov (ki je bila podana v javnem posvetovanju leta 2016) Evropska komisija ni predlagala uvedbe obvezne vseevropske izjeme za avtorska dela na javno dostopnih krajih.

Svet in Parlament

Svet v pogajalskem mandatu iz maja 2018 ni vključil obvezne izjeme za svobodo panorame. V Evropskem parlamentu je več poslancev predlagalo spremembe, ki bi dodale obvezno vseevropsko svobodo panorame v Direktivo, vendar ti predlogi niso našli poti v končno besedilo, o katerem se je glasovalo septembra 2018.

Image
Informacija o licenci

To stran gosti Communia, mednarodno združenje za digitalno javno domeno. Vse svoje dokumente, poročila, infografike in raziskave dajamo na voljo pod licenco Creative Commons Public Domain Dedication (CC0). Če ni drugače določeno, so tudi slike dane na voljo pod to licenco. To pomeni, da se vsebina lahko prenese in ponovno uporabi.

Image
Sledite nam na:
Image
Image
Image