Image
Internet
je za
ljudi
Internet je namenjen ljudem: gre za močno orodje, ki omogoča dostop to znanja in kulture, ustvarjalno izražanje in komunikacijo. Nova evropska avtorskopravna zakonodaja, ki temelji na zastareli viziji, lahko resno omeji potencial interneta ali ga celo naredi neuporabnega. Na tej strani analiziramo novo Direktivo o avtorski pravici, da bi videli, kako devet različnih vprašanj bodisi daje moč bodisi škoduje uporabnikom in ustvarjalcem v digitalni dobi.

Naša splošna ocena je negativna. Predlagana Direktiva je slaba in interneta ne bo približala ljudem.

Filtriranje uporabniških vsebin

Uporabi miško za več informacij
Image
Filtriranje uporabniških vsebin
Filtriranje uporabniških vsebin
-3

Člen 13 predlagane direktive prinaša odgovornost spletnih platform za vse kršitve avtorskih pravic, ki so jih storili njihovi uporabniki. Zato bodo morale filtrirati vse vsebine, ki jih naložijo uporabniki, da bodo lahko identificirale kršitve avtorskih pravic. To bo zelo omejilo svobodo izražanja uporabnikov in otežilo možnosti različnih platform, da omogočajo nalaganje uporabniških vsebin. Člen 13 bo spremenil internet, kot ga poznamo.

Več o tem vprašanju
Image

Pravice založnikov medijskih publikacij

Pravice založnikov medijskih publikacij
Pravice založnikov medijskih publikacij
-3

Predlagana direktiva poskuša izboljšati neuspele finančne obete založnikov medijskih publikacij v digitalnem okolju, in sicer z uvedbo nove pravice zanje. Ta ne bo samo povečala prihodkov založnikov, temveč tudi zmanjšala konkurenco in inovativnost pri zagotavljanju novic ter omejila dostop do informacij. Poleg tega bo nova pravica ustvarila dodatno sorodno pravico za vsebine, ki so že zajete z avtorskimi pravicami.

Več o tem vprašanju
Image

Kulturna dediščina

Kulturna dediščina
Kulturna dediščina
+2

Predlog vsebuje ukrepe, katerih namen je pomagati muzejem, arhivom in knjižnicam, da zagotavljajo boljše storitve svojim uporabnikom na spletu. Nova obvezna izjema za reproduciranje z namenom ohranitve del bo izboljšala pravno varnost. Členi 7–9a bodo ustanovam za varstvo kulturne dediščine olajšali možnost, da dela iz svojih zbirk, ki niso komercialno dostopna, dajejo na voljo javnosti na spletu.

Več o tem vprašanju
Image

Besedilno in podatkovno rudarjenje

Besedilno in podatkovno rudarjenje
Besedilno in podatkovno rudarjenje
-1

Predlagana obvezna izjema bi dovoljevala besedilno in podatkovno rudarjenje le raziskovalnim organizacijam in samo za znanstvenoraziskovalne namene. Inovatorji, novinarji in vsi drugi bi morali pridobiti dovoljenje imetnikov pravic, tudi če imajo zakonit dostop do vsebin. Zato bo lahko besedilno in podatkovno rudarjenje brez omejitev v EU izvajala le privilegirana manjšina raziskovalcev.

Več o tem vprašanju
Image

Izobraževanje

Izobraževanje
Izobraževanje
-1

Predlagana obvezna izjema poskuša vzpostaviti pravni okvir, ki bi omogočal digitalne izobraževalne dejavnosti na območju EU, tudi čezmejno. Vendar pa možnost, da se dostop do te izjeme učiteljem z lahkoto omeji, izniči učinkovitost izjeme.

Več o tem vprašanju
Image

Javna domena

Javna domena
Javna domena
+3

EU bi morala sprejeti zakonodajo, s katero bi končala prakso, da si muzeji lastijo avtorske pravice v zvezi z reprodukcijami del, ki so v javni domeni. Muzeji v številnih državah članicah lahko trenutno uveljavljajo pravice v zvezi s fotografskimi reprodukcijami del v javni domeni s sklicevanjem na sorodne pravice, ki varujejo neizvirne fotografije.

Več o tem vprašanju
Image

Pravica do remiksa

Pravica do remiksa
Pravica do remiksa
+1

EU bi morala predlagati izjemo za uporabniške vsebine, ki bi uporabnikom in ustvarjalcem zagotovila pravico do uporabe kulturnih deli za namene ustvarjanja in deljenja novih materialov v nekomercialne namene kjerkoli na spletu. Ta izjema bi morala biti obvezna in bi morala biti poenotena po vsej EU. Namesto tega predlagano besedilo vsebin, ki jih ustvarijo uporabniki, ne ščiti na enak način po celotni EU v celoti in jasno.

Več o tem vprašanju
Image

Svoboda panorame

Svoboda panorame
Svoboda panorame
-2

EU bi morala predlagati izjemo za dela na javno dostopnih krajih, ki bi bila obvezna po vsej EU in bi uporabnikom omogočila izmenjavo fotografij, videov in slik varovanih del, ki se stalno nahajajo na javnih mestih. Tak pristop, prilagojen našim dnevnim dejavnostim, bi državljanom EU zagotovil pravno varnost pri uporabi spletnih platform za izmenjavo vizualnih delčkov njihovega vsakdanjika.

Več o tem vprašanju
Image

Pravično nadomestilo

Pravično nadomestilo
Pravično nadomestilo
+1

Namen predlagane direktive je zagotoviti, da ustvarjalci in izvajalci prejmejo pravično plačilo za uporabo njihovih del na spletu s krepitvijo njihovega pogajalskega položaja glede dogovorov, s katerimi se licencirajo ali prenašajo pravice do izkoriščanja njihovih del.

Več o tem vprašanju
Image
Informacija o licenci

To stran gosti Communia, mednarodno združenje za digitalno javno domeno. Vse svoje dokumente, poročila, infografike in raziskave dajamo na voljo pod licenco Creative Commons Public Domain Dedication (CC0). Če ni drugače določeno, so tudi slike dane na voljo pod to licenco. To pomeni, da se vsebina lahko prenese in ponovno uporabi.

Image
Sledite nam na:
Image
Image
Image