Izobraževanje
Izobraževanje
-1

Predlagana obvezna izjema poskuša vzpostaviti pravni okvir, ki bi omogočal digitalne izobraževalne dejavnosti na območju EU, tudi čezmejno. Vendar pa možnost, da se dostop do te izjeme učiteljem z lahkoto omeji, izniči učinkovitost izjeme.

Izjeme za izobraževanje omogočajo učiteljem in učencem, da uporabljajo avtorsko varovane vsebine za izobraževalne namene (npr. prikaz YouTube videa v razredu ali uporaba slike v predstavitvi), ne da bi morali predhodno zaprositi za dovoljenje ustvarjalce.

Nekatere države članice EU nimajo izjem od avtorskih pravic za izobraževalne namene. Druge imajo izjeme za izobraževanje, vendar so tako ozke, da ne zadovoljujejo vsakodnevnih potreb učiteljev (npr. učitelj učencem po elektronski pošti kljub izjemi ne more poslati akademskega članka) in učencev (npr. učenec ne more vključiti več kot izrezka slike v svojo domačo nalogo). Zato imajo učitelji in učenci v EU težave pri spoštovanju avtorskih pravic. Poleg tega se ne morejo enostavno udeleževati čezmejnih izobraževalnih dejavnosti, saj izjeme ne delujejo enako v vseh državah EU.

Pedagogi in učenci potrebujejo izjemo za izobraževanje, ki jim zagotavlja enake minimalne pravice po vsej EU. Te minimalne pravice nikoli ne bi smele biti odvisne od obstoja (ali neobstoja) licenc za te pravice. Prav tako jih ne bi smelo biti mogoče pogodbeno izključiti. Nenazadnje bi morale biti navedene minimalne pravice na voljo vsem učiteljem in učencem v različnih formalnih in neformalnih okoljih ter ne bi smele biti omejene na učilnice ali posamezne tehnologije.

Obvezna izjema za izobraževanje (člen 4), rešuje nekatera vprašanja, s katerimi se soočajo učitelji in učenci v EU, vendar ima veliko pomanjkljivost: imetniki avtorskih pravic jo lahko izključijo. Učitelji in učenci se morda ne bodo mogli zanašati na izjemo, če jim bodo imetniki avtorskih pravic ponudili licence za dela in uporabe, ki jih zajema izjema, tudi če se učitelji in učenci ne strinjajo s pogoji licenc, ki jih ponuja imetnik avtorskih pravic. Če bo ta predlog sprejet, bi lahko pozitivne učinke nove izjeme za izobraževanje kaj hitro izpodrinili sistemi licenciranja.

Zgodovina

Trenutno stanje (InfoSoc)

Ureditev avtorskih pravic za izobraževanje v Evropi je razdrobljena. Čeprav direktiva InfoSoc predvideva široko in prožno izjemo za izobraževanje, je ta izjema za države članice neobvezna. Večina nacionalnih zakonov je oblikovana tako ozko, da preprečujejo vsakodnevne izobraževalne dejavnosti, ki potekajo v šolah po vsej Evropi.

Predlog Komisije

Komisija je predlagala obvezno izjemo za avtorske pravice za digitalne uporabe del v izobraževalne namene. To bi bil velik korak naprej, če Komisija ne bi uvedla sistema, ki povsem izniči izjemo, s tem ko imajo države članice možnost dati prednost licencam namesto izjeme. To je problematično, ker uporabnikom odreka pravico do sklicevanja na izjemo in jih sili v nakup licenc, ki lahko vsebujejo neugodne pogoje zanje. Komisija je tudi zelo ozko opredelila pojem „izobraževanje“, kar pomeni, da so koristniki izjeme samo formalne izobraževalne ustanove. Predlog nazadnje omejuje uporabo v okviru izjeme na prostore šol in zaprta računalniška omrežja šol.

Svet in Parlament

Besedilo Parlamenta pomeni korak v pravo smer glede vprašanja licenc, saj daje prednost le dvostranskim licenčnim sporazumom in ne zgolj enostranskim licencam, ki jih ponujajo imetniki pravic. Svet in Parlament predlagata, da se izjema razširi na vse prostore, kjer uporaba del poteka pod pristojnostjo izobraževalne ustanove. Parlament tudi predlaga, da se muzeji in druge ustanove za varstvo kulturne dediščine vključijo kot upravičenci iz izjeme. Poleg tega poskuša Parlament preseči meje zaprtih šolskih omrežij, in sicer z nadomestitvijo besede „mreža“ z besedo „okolja“. Vendar pa ta predlagana sprememba ni veliko boljša, saj je opredelitev termina „okolje“ prav tako omejena. Nazadnje, Svet in Parlament predlagata, da se prepreči možnost pogodbene razveljavitve izjeme za izobraževanje.

Image
Informacija o licenci

To stran gosti Communia, mednarodno združenje za digitalno javno domeno. Vse svoje dokumente, poročila, infografike in raziskave dajamo na voljo pod licenco Creative Commons Public Domain Dedication (CC0). Če ni drugače določeno, so tudi slike dane na voljo pod to licenco. To pomeni, da se vsebina lahko prenese in ponovno uporabi.

Image
Sledite nam na:
Image
Image
Image