Pravica do remiksa
Pravica do remiksa
+1

EU bi morala predlagati izjemo za uporabniške vsebine, ki bi uporabnikom in ustvarjalcem zagotovila pravico do uporabe kulturnih deli za namene ustvarjanja in deljenja novih materialov v nekomercialne namene kjerkoli na spletu. Ta izjema bi morala biti obvezna in bi morala biti poenotena po vsej EU. Namesto tega predlagano besedilo vsebin, ki jih ustvarijo uporabniki, ne ščiti na enak način po celotni EU v celoti in jasno.

Remiksanje glasbe vašega najljubšega umetnika, sodelovanje pri lip sync oponašanju ali ustvarjanje zabavnih gif-ov so vsakdanje prakse na spletu. Vsi, ki uporabljajo internet, so videli, poslali, ustvarili ali prejeli zabaven meme, ki jih je nasmejal. Čeprav so te dejavnosti razširjene, morda niso dovoljene v vseh državah EU.

Dejansko v EU ni nobene izrecne izjeme od avtorskih pravic, ki bi omogočala uporabo avtorskih del za ustvarjanje uporabniških vsebin. To pomeni, da se morajo uporabniki in ustvarjalci pri izvajanju teh dejavnosti zanašati na druge izjeme od avtorskih pravic, kot je izjema za parodijo ali izjemo za citiranje. Težava je v tem, da izjema za parodijo ni uvedena v vseh državah EU, izjema za citiranje pa morda ni dovolj široka, da bi omogočala tudi ustvarjanje uporabniških vsebin, kot so avdiovizualni memi in remiksi.

To je področje, na katerem je obstoječi pravni okvir popolnoma neskladen z realnim življenjem milijonov Evropejcev. Razmere povzročajo pravno negotovost in težave pri čezmejni izmenjavi, poleg tega pa spodkopavajo tudi družbeno sprejemanje avtorske pravice.

EU bi morala predlagati izjemo za uporabniške vsebine, ki bi nacionalne zakonodaje držav članic EU uskladila z našo vsakodnevno uporabo interneta. Ta izjema bi morala podeliti pravico do uporabe in/ali remiksa delov avtorskih del in drugih predmetov urejanja za nekomercialne namene ter bi morala biti poenotena po vsej EU, da bi zagotovila pravno varnost tistim, ki delijo uporabniške vsebine na spletu.

Na žalost takšna izjema, kljub jasni potrebi po takšni določbi in kljub naporom številnih evropskih poslancev in zakonodajnih teles Evropskega parlamenta, da bi se določba vključila v predlog Direktive, na koncu ni bila vključena v besedilo. Namesto tega so se v trialogu dogovorili, da se v člen 13 vključi zahtevo, da države članice implementirajo trenutno opcijsko izjemo za citiranje in parodijo. Čeprav bodo morale države članice implementirati te izjeme tako, da se uporabljajo glede vsebine, ki jo uporabniki nalagajo na platforme, kar pokriva člen 13, bodo lahko države članice izkoristile to priložnost, da v celoti implementirajo izjemo za citiranje in parodijo. To bi bil korak v smeri zagotavljanja enotne zaščite pravic uporabnikov na platformah v EU.

Zgodovina

Trenutno stanje (InfoSoc)

Trenutno na EU ravni nimamo izjeme za uporabniške vsebine. Nekatere uporabe (npr. memi) lahko spadajo pod druge izjeme od avtorskih pravic, kot so izjeme za ponazoritev, kritiko, karikaturo, parodijo ali pastiš. Vendar pa te nacionalne izjeme niso uvedene v vseh državah EU in se lahko razlikujejo od države do države. Ali so memi, remiksi in druge vrste uporabniških vsebin obsežene v takšnih izjemah, je odvisno od besedila določb v nacionalnih zakonodajah. Medtem ko imajo lahko uporabniki v eni državi pravico do uporabe in deljenja nekaterih vrst uporabniških vsebin, uporabniki v drugi državi morda nimajo enake pravice. Ker se razmere v državah članicah EU bistveno razlikujejo, se deljenje na spletu sooča s pravno negotovostjo in bi lahko v nekaterih delih EU pomenilo kršitev avtorskih pravic.

Predlog Komisije

Kljub večkrat izraženi zahtevi po legalizaciji teh dnevnih spletnih praks Evropska komisija ni predlagala izjeme za uporabniške vsebine.

Svet in Parlament

Svet v pogajalskem mandatu iz maja 2018 ni vključil izjeme za uporabniške vsebine. V začetku leta 2019 je nemška vlada objavila neuradni dokument, v katerem je predlagala uvedbo obvezne plačljive izjeme za uporabniške vsebine v členu 13. Več poslancev Evropskega parlamenta iz celotnega političnega spektra je predlagalo, da se izjema za uporabniške vsebine doda v Direktivi. Sporazumni predlog take spremembe, ki bi uvedel dodatno izjemo za uporabniške vsebine, je bil pri glasovanju septembra 2018 za las zavrnjen. V istem glasovanju pa so poslanci sprejeli kompromisni predlog, da se doda več uvodnih izjav, ki poudarjajo potrebo po izjemi za uporabniške vsebine.

Image
Informacija o licenci

To stran gosti Communia, mednarodno združenje za digitalno javno domeno. Vse svoje dokumente, poročila, infografike in raziskave dajamo na voljo pod licenco Creative Commons Public Domain Dedication (CC0). Če ni drugače določeno, so tudi slike dane na voljo pod to licenco. To pomeni, da se vsebina lahko prenese in ponovno uporabi.

Image
Sledite nam na:
Image
Image
Image